Назад

Уточнение относно разпределението на кандидатстващите деца за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в първа група

ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Деца, които кандидатстват за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година се разпределят в първа група, както следва:

  • Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
  • Деца, които имат братя или сестри, навършващи 12 години през 2019 година.