Назад

Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование


Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование, приет с Решение № 737/24.11.2016 г., изменен и допълнен с Решение № 2 /17.01.2019 г. на Столичен общински съвет