Назад

Протоколи № 4 и № 5 от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

Протокол № 4/13.09.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-158/04.05.2018 г. на кмета на Столична община
 

Протокол № 5/04.10.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-158/04.05.2018 г. на кмета на Столична община