Назад

Протокол с решения на комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община, за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини