Назад

Протокол от 22.08.2019 г. от заседание на комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейни, стопанисвани от общински училища