Назад

Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища


Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-158/04.05.2018 г. на кмета на Столична община, за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища.