Назад

Протокол № 1 от 24.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища

Протокол № 1 от 24.09.2020 г.  от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-314/14.09.2020 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища.