Назад

Протокол № 2 от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища