Назад

Протокол № 1 от 25.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини

Протокол № 1 от 25.09.2020 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-136/21.05.2020 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински детски градини.