Назад

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания

Столична община съобщава за утвърждаването на Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания.

Правилата са изготвени в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-276/28.02.2019 на кмета на Столична община за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини през 2019 година.