Назад

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

Столична община съобщава за утвърждаването на Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища.

Средствата за ремонти се предоставят от резерва по формулата за разпределение на средствата на общинските училища от съответната дейност по Единна бюджетна класификация.