Назад

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини

Столичната община съобщава за утвърждаването на Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини.

Средствата за отопление се предоставят от резерва по формулите за разпределение на бюджетите в дейност 311 "Детски градини" – местни дейности и дейност 322 "Неспециализирани училища".