Назад

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини

Столична община съобщава за утвърждаването на Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини.

Средствата за отопление се предоставят от резерва по формулите за разпределение на бюджетите в дейност 311 ,.Детски градини" - местни дейности и дейност 322 „Неспециализирани училища".