Назад

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища

Столична съобщина съобщава за утвърждаването на Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища.

Максималният размер на средствата за подпомагане издръжката на басейни не може да надхвърля сумата от 180 000 лв. за всички басейни.