Назад

Писмo до кметовете на райони за предоставяне на актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини

СЪОБЩЕНИЕ

 

С писмо рег. № СОА20-ВК08-6840/03.06.2020 г.  доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" е изискал от  кметовете на райони да предоставят актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини, включваща:

  • Информация за обектите, за които се провеждат процедури за избор на изпълнител;
  • Информация за обектите, за които са налице сключени договори;
  • Информация за срока на изпълнение, съгласно сключения договор;
  • Информация за спазването на срока за изпълнение и предприетите от страна на кметовете контролни мерки и действия при забавяне.