Назад

Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година

Уважаеми родители,
 
Във връзка с подадени от родителите заявления за посещение на детските градини през летния период, необходимостта от извършване на ремонтни дейности и хигиенизиране на сградния фонд и с цел осигуряване възможност на жителите на София да ползват услугите на общинските детски градини, Ви уведомяваме за графика за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година
 
Графикът е утвърден от кмета на съответния район.
 
Информация за пренасочване на децата ще бъде обявена на място във всяко детско заведение.