СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

- по електронен път:

На ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-6220/30.07.2019 г. относно Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

4.2. Проект на решение на Столичния общински съвет

5. Координати за връзка:
Анна Банишка – експерт в дирекция „Образование“, тел.: 02/846-70-39, ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Стойна Вахдат (публикувано на 14.08.2019 г.)
Милена Петрова (публикувано на 14.08.2019 г.)
Елисавета Максова (публикувано на 14.08.2019 г.)
Ралица Балабанова (публикувано на 14.08.2019 г.)
Нуша Иванова (публикувано на 14.08.2019 г.)
сем. Георгиеви (публикувано на 14.08.2019 г.)
Доротея Колева (публикувано на 14.08.2019 г.)
Таня Маринова (публикувано на 14.08.2019 г.)
Деян Дянков (публикувано на 14.08.2019 г.)
Яна Кулезич (публикувано на 14.08.2019 г.)
Ива Йосифова (публикувано на 16.08.2019 г.)
Полина Тодорова (публикувано на 16.08.2019 г.)
Е. Цонкова (публикувано на 19.08.2019 г.)
Боряна Василева (публикувано на 19.08.2019 г.)
Aнтоанета Стаменова (публикувано на 28.08.2019 г.)
Петър Делчев (публикувано на 30.08.2019 г.)
Вероника Бенчева (публикувано на 30.08.2019 г.)
Живка Ковачева (публикувано на 30.08.2019 г.)
Милена Денкова (публикувано на 30.08.2019 г.)
Анна  Гълъбова (публикувано на 02.09.2019 г.)
Десислава Михайлова (публикувано на 02.09.2019 г.)
Радослава Кръстева (публикувано на 02.09.2019 г.)
Денница Каназирева (публикувано на 02.09.2019 г.)
Гергана Петрова (публикувано на 02.09.2019 г.)
Зорница Йоргова (публикувано на 02.09.2019 г.)


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи към училищата (публикувана на 03.09.2019 г.)