Заглавие Дата на публикуване
Промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община 14.09.2017
Проект за промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки 04.09.2017
Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община 11.08.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 07.08.2017
Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община 14.07.2017
Приемане на Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община 12.07.2017
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г. 10.07.2017
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбара за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпъление и отчитане на бюджета на Столична община 27.06.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 23.06.2017
Проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 19.06.2017