СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община Относно: Обществени консултации по Проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.
  • по електронен път: на ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община Относно: Обществени консултации по Проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: от 13.11.2018 г. до 13.12.2018 г. включително.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-8465/12.11.2018 г. 

4.2. Проект на Решение за приемане на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

4.3. Проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

4.4. Предварителна оценка по проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

4.5. Мотиви към проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

5. Координати за връзка: Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ и Георги Георгиев - юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, тел. 02 – 981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.