ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър)

Адрес: гр. София, ж.к."Дианабад", бл.7, ет.1
Директор: Мина Ламбовски
Тел: 0885146030

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Света Марина” (с приоритет ментални увреждания)

Адрес: гр. София, ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко")
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07, 02 920 19 91

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет психични разстройства)

Адрес: ул. “Екзарх Йосиф” № 59
Директор: Емилия Маркова
Тел: 02 988 12 45, 0878 556 289

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа

Адрес: гр. София, ж.к. "Сердика", ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко")
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07; 02 920 19 91

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Адрес: ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17
Директор: Калина Иванова
Тел.: 02/421 40 51; 0879 83 54 17

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения)

Адрес: кв. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 8, вх. А
Директор: Соня Спасова
Тел.: 02 423 97 40
Факс: 02 854 84 64

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Свети Врач"

Адрес: ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево"
Директор: Сузан Йешели
Тел.: 0889 677 640