ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа
Адрес:
ж.к. "Сердика", ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко")
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07; 02 920 19 91

Капацитет: 8 места

Целеви групи: Лица с ментални увреждания над 18 години.

Предлагани дейности:

  •  Социални дейности;
  •  Седмична грижа от понеделник до петък.

Ред за предоставяне на услугата:
Доставката на социални услуги се осъществява на основание Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Услугата се администрира от Сдружение "Информация и консултации"