ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения)

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения)
Адрес: кв. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 8, вх. А
Директор: Соня Спасова
Тел.: 02 423 97 40
Факс: 02 854 84 64

Услугата се администрира от Фондация "Светът на Мария".