ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър)

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър)

Адрес:
гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 7, ет. 1

Директор: Мина Ламбовски
Тел: 0885146030

Read More About

Центърът се управлява от Сдружение "Тацитус"

https://tacitusbg.com/

Дневен център „Тацитус” е създаден с основната цел да помогне на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от своя потенциал и да имат шанса да израснат независими и пълноценни възрастни хора. Центърът предоставя висококачествена професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. Специалистите в Центъра работят с установени и доказани програми като PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, MONTESORI, TOMATIS, ABA, които спомагат за развитието на децата.