КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

Кризисен център ( с приоритетно настаняване на деца жертви на трафик)

Директор: Юлия Андонова
Телефон на директора: 076 60 10 10, 076 60 33 60

Социалната услуга се предоставя от Фондация "Позитивни умения на личността в социума. Кризисен център е комплексна услуга, която предостави грижа, закрила и сигурна среда на деца, пострадали от насилие с приоритетно настаняване на деца, пострадали от трафик. Капацитетът на центъра е 10 легла. Основната цел, която си поставя екипът на центъра е да намали злоупотребата, както и да подобри грижата за деца, пострадали от трафик на хора или други форми на експлоатация, чрез предоставяне на лесно достъпни услуги в общността като алтернатива на институционалния подход към тези случаи.

електронна поща: pulse.women@gmail.com

сайт: www.pulsfoundation.org