Заглавие Дата на публикуване
„Аварийна помощ и превенция“ пусна дрон с цел информиране на населението за мерките относно COVID-19 21.03.2020
МВР публикува Бланка декларация за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове 21.03.2020
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 20.03.2020
Заповеди на кмета на Столична община относно предприемане на мерки в специализираните институции за предоставяне на социални услуги 20.03.2020
Заповед за промени в разписания за основни линии №№ 63, 66, 103 и 122 от обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на COVID-19 20.03.2020
Препоръки за организация на работата в таксиметовите компании и информация за нова функционалност Електронно подаване на заявления 19.03.2020
Писмо до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община 19.03.2020
Телефони за услуги и сигнали 17.03.2020
Информация за пристигащи граждани от чужбина 17.03.2020
Едно отделение за лечение на пациенти с COVID-19 ще бъде разкрито във Втора градска болница 17.03.2020