Заглавие Дата на публикуване
Заповед № СОА20-РД09-2032/23.06.2020 г. на кмета на Столична община за изменение и допълнение на Заповед № СOА20-РД09-1798/15.05.2020 г. 23.06.2020
Заповед № СОА20-РД09-2031/23.06.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1480/13.03.2020 г. 23.06.2020
Заповед № СОА20-РД09-2009/19.06.2020 г. на кмета на Столична община за определяне на противоепидемични мерки на открити обществени места, отменяща Заповед № СОА20-РД09-1815/19.05.2020 г. на кмета на СО 22.06.2020
Заповед № СОА20-РД09-2008/19.06.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на организация при посещение на Природен парк "Витоша" 19.06.2020
Информация към 15.06.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 19.06.2020
Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община 16.06.2020
Информация към 10.06.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 16.06.2020
Правила на Столична община за получаване и управление на целеви дарения, постъпили по сметка BG54SOMB91303133008302, за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията 02.06.2020
Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите 20.05.2020
Детските градини и ясли в София ще отворят врати на 26 май 19.05.2020