Заглавие Дата на публикуване
Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27 ноември, включително 11.11.2020
Информация към 09.11.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 11.11.2020
Първите кабинети за диагностика на КОВИД-19 към ДКЦ отварят врати днес 11.11.2020
Заповед № СОА20-РД09-2900/09.11.2020 г. за допълване на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. 09.11.2020
Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка 06.11.2020
Фандъкова: Въвеждаме две нови мерки и създаваме организация за включване на ДКЦ-а в прегледите при леки грипоподобни симптоми 06.11.2020
Днес се проведе заседание на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространяването на COVID-19 04.11.2020
Бързи антиген тестове при прием за коронавирус се правят във всички общински лечебни заведения 04.11.2020
Информация към 02.11.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 04.11.2020
Заповед № СОА20-РД09-2755/02.11.2020 г. за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. "Московска" № 33 (партер) 02.11.2020