Обратно Заповед за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД за делнични дни за времето от 16:30 до 18:30 часа във връзка с разпространението на COVID-19


Заповед № СОА20-РД09-1664/13.04.2020 г. на кмета на Столична община за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД за делнични дни за времето от 16:30 до 18:30 часа във връзка с разпространението на COVID-19