Назад

Заповед № СОА21-РД09-837/16.06.2021 г. за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община

Заповед № СОА21-РД09-837/16.06.2021 г. на кмета на Столична община за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община