Назад

Заповед № СОА21-РД09-206/01.02.2021 за изменение на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. за извършване на проверки относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със задължителното поставяне на защитна маска за лице

Заповед № СОА21-РД09-206/01.02.2021 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г., допълнена със Заповед № СОА20-РД09-2900/09.11.2020 г., като т. 1 да се чете:

„Изпълнителният директор на Център за градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на сектор „Общинска полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация, за определяне на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със задължителното поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, когато се намират в транспортните средства за обществен транспорт на територията на Столична община, в т.ч. спирки на наземния градски транспорт и метростанции, намиращи се на територията на Столична община.“

В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г., допълнена със заповед № СОА20-РД09-2900/09.11.2020 г. на кмета на Столична община, остава непроменена.