Назад

Заповед № СОА20-РД09-3335/23.11.2020 г. за въвеждане на мерки на откритите Коледни базари на територията на Столична община


Заповед № СОА20-РД09-3335/23.11.2020 г. на кмета на Столична община за въвеждане на мерки на откритите Коледни базари на територията на Столична община