Обратно Заповед на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

Заповед  № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали в обредните зали на територията на Столична община за сключване на граждански брак