Назад

Заповед на кмета на Столична община за недопускане граждани на територията на Природен парк „Витоша“ във връзка с въведеното извънредно положение по повод разпространението на COVID-19

Със своя Заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. кметът на Столична община възлага на директора на Столична дирекция на вътрешните работи да създаде необходимата организация за  стриктно спазване на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и недопускане на граждани на територията на Природен парк „Витоша“ с изключение на лицата, осъществяващи трудова дейност на територията на парка.