РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

01/04.01.2021 г. 02/19.01.2021 г. 03/19.01.2021 г. 04/21.01.2021 г. 05/02.02.2021 г.
06/16.02.2021 г. 07/17.02.2021 г.   09/26.02.2021 г.