Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост, за 2020 г.

(Приета с Решение № 60 на Столичния общински съвет от 20.02.2020 г. )


Забележка: Обектите, изобразени на картата, подлежат на актуализация в зависимост от етапа на изпълнение на СМР.