Заглавие Дата на публикуване
Район Витоша - провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 на с. Мърчаево 16.09.2016
Столична община - предстоящо отчуждаване във връзка с обект: Главен канализационен колектор III по ул. „Костенски водопад”, кв. „Манастирски ливади”, район „Триадица” 02.09.2016
Район „Слатина” - обсъждане на проект за Изменение План за Регулация 18.08.2016
Поставяне на паметна плоча с барелеф на Ген. Александър Суворов в ж.к. „Павлово-Бъкстон”, район „Витоша” 21.07.2016
Издигане на склупторен монумент „Цар Симеон Велики” в двора на ЧСОУ „Цар Симеон Велики”, с Иваняне, район Банкя, община София 21.07.2016
Район „Люлин” - подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.„Люлин-център” 19.07.2016
Район „Лозенец” - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.” 19.07.2016
Район „Нови Искър” - предстояща процедура по принудително отчуждаване 19.07.2016
Район „Панчарево” - подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване 13.07.2016
Район „Слатина” - обсъждане на проект за Изменение План за Регулация и Застрояване за УПИ IV, V, VI,VII и VIII, кв. 211а, м. „Христо Смирненски- Слатина” 12.07.2016