ОБЩИНСКА КОМИСИЯ
ПО НАРЕДБАТА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ
ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТАДИОНИ И СПОРТНИ ЗАЛИ

 

- Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрителите

- Заповед на Кмета на Столична община за назначаване на Комисия № СОА18-РД91-51/05.02.2018 г.

- Заповед на Кмета на Столична община допълване на Комисията № СОА18-РД91-97/08.03.2018 г.

 

Цел на Общинската комисията: Проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност
 

Ред и процедура за извършване на проверките:

- Съгласува избора на обектите за проверка и контрол с Българския футболен съюз и Министерство на младежта и спорта;

- Уведомява собствениците/ползвателите на спортните обекти и съоръжения за предстоящото посещение на Комисията;

- Извършва проверката и изготвя Протокол от посещението;

Протоколът съдържа:

- констатации относно състоянието на обекта – по изискванията на Наредбата;

- препоръки със срок за изпълнение от собственици/ползватели, на основание направените констатации;

- мнение, относно годността на обекта и използването му за провеждане на спортни състезания;

  • Изготвя протокол в 5 екземпляра, подписвани от членовете на Комисията и представител собствениците/ползвателите на съоръжението;
  • собствениците/ползвателите, в определен срок, срещу подпис, които могат, по определен ред да правят възражения;
  • 1 екземпляр  се предоставя на Министъра на  младежта и спорта;

Собствениците или ползвателите на стадиони и спортни зали са длъжни да осигурят достъп на членовете на комисиите по чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 за проверка на използваните от тях съоръжения.

Организаторите на спортни прояви са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на спортни прояви. Те са отговорни за поведението на всички лица, на които е възложена организацията на спортните прояви.

При изпълнение на задълженията си по организиране на спортни прояви организаторите си взаимодействат със съответните държавни и общински органи с цел предотвратяване и недопускане на насилие и лошо поведение преди, по време и след провеждане на спортни прояви.

ПРОВЕРКИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ

                                                                                  2018 – ПРОВЕРКИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ

СПИСЪК НА СТАДИОНИТЕ

ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

Стадион "Виваком Арена Георги Аспарухов" 21.03.2018 г.
Стадион "Локомотив" 29.03.2018 г.
Стадион "Славия" 29.03.2018 г.
Стадион "Академик" 21.03.2018 г.
Стадион "Българска армия" 22.02.2018 г.
Национален стадион "Васил Левски" 22.02.2018 г.
Стадион "Летище" 21.03.2018 г.
Стадион с. Бистрица 14.03.2018 г.
Стадион "Царско село" 14.03.2018 г.
Стадион "Драгалевци" 29.06.2018 г.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИТЕ

ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

Зала "Асикс Арена" 06.02.2018 г.
Зала "Асикс Арена" – втора проверка 30.05.2018 г.
Зала "Арена Армеец" 26.04.2018 г.
Зала "Арена Армеец" – тренировъчна 26.04.2018 г.
Зала "Универсиада" 26.04.2018 г.
Зала "София" 18.05.2018 г.
Зала "Христо Ботев" 10.05.2018 г.
Зала "Европа" 23.05.2018 г.
Зала "Панайот Пондалов" 04.06.2018 г.
Зала "Триадица" 23.05.2018 г.
Зали за баскетбол и волейбол при ОСК "Славия" 04.06.2018 г.

 

СПОРТНИ КОМПЛЕКСИ И БАСЕЙНИ

ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

Спортен комплекс "Бонсист" 19.06.2018 г.
Български национален тенис център 18.05.2018 г.
Кортове при Тенис клуб "Левски" 18.05.2018 г.
Басейн "Мадара" 30.05.2018 г.
Басейн "Спартак" 30.05.2018 г.

2017 – ПРОВЕРЕНИ 6 СТАДИОНА

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

ДАТА НА ПРОВЕРКА НА ОБЕКТА

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛА

Стадион "Г. Аспарухов" 21.03.2017 г. 18.04.2017 г.
Стадион "Локомотив" 21.03.2017 г. 19.04.2017 г.
Стадион "Славия" 21.03.2017 г. 20.04.2017 г.
Стадион "Академик" 2017 г. в ремонт 2017 г. в ремонт
Стадион "Българска армия" 20.03.2017 г. 13.04.2017 г.
Национален стадион "Васил Левски" 20.03.2017 г. 22.03.2017 г.
Стадион "Драгалевци" 22.03.2017 г. 25.04.2017 г.

 


2017 – ПРОВЕРЕНИ 12 СПОРТНИ ЗАЛИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

ДАТА НА ПРОВЕРКА НА ОБЕКТА

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛА

Зала "Универсиада" 11.05.2017 г. 23.06.2017 г.
Зала "Фестивална" 2017 г. - в ремонт 2017 г. - в ремонт
Зала "Арена Армеец"- многофункционална 11.05.2017 г. 27.06.2017 г.
Зала "Арена Армеец"- тренировъчна 11.05.2017 г. 27.06.2017 г.
"Зимен дворец на спорта" 22.05.2017 г. 23.06.2017 г.
Зала "Христо Ботев" 27.04.2017 г. 28.04.2017 г.
Зала "София" 11.05.2017 г. 27.06.2017 г.
Зала "Спортен център-Люлин" 15.05.2017 г. 26.06.2017 г.
Хокейна пързалка "Славия" 15.05.2017 г. 27.06.2017 г.
Зала "Триадица" 15.05.2017 г. 27.06.2017 г.
Зала за волейбол "Васил Симов" 2017 г. - в ремонт 2017 г. - в ремонт
Плувен комплекс "Спартак" 12.05.2017 г. 27.06.2017 г.
Зала "Панайот Понделов" 15.05.2017 г. 26.06.2017 г.
Покрит плувен басейн "Диана" 12.05.2017 г. 27.06.2017 г.

 


 

Заповед на кмета на Столичната община за назначаване на комисията за 2016 г.

2016 – ПРОВЕРЕНИ 6 СТАДИОНА

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

ДАТА НА ПРОВЕРКА НА ОБЕКТА

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛА

Стадион "Георги Аспарухов" 23.02.2016 г. 25.03.2016 г.
Стадион "Локомотив" 22.02.2016 г. 24.03.2016 г.
Стадион "Славия" 22.02.2016 г. 24.03.2016 г.
Стадион "Академик" 22.02.2016 г. 24.03.2016 г.
Стадион "Българска армия" 23.02.2016 г.
30.03.2016 г.
25.03.2016 г.
08.04.2016 г.
Национален стадион "Васил Левски" 24.02.2016 г. 28.03.2016 г.