10 организации са заявили участие в конкурс за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“  

 

Общо 10 заявления за участие в трите категории на конкурса за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“ са постъпили до крайния срок (15.06.2022 г.) за подаване на заявления за участие в конкурса.

 

В категория Големи търговски центрове участие са заявили:

  • „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
  • „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД;
  • ТЦ „MALL OF SOFIA“;
  • „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
  • „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД.

 

В категория Големи търговски хранителни вериги участие са заявили:

  • „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД;
  • „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД.

 

В категория Университети участие са заявили:

  • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ;
  • ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ;
  • ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“.

 

Предстои разглеждане и оценка на постъпилите предложения, от независимо жури, след което ще бъде организирана официална церемония за връчване на отличията.    


Столична община обявява конкурс за присъждане на „Екоетикет за устойчиви сгради“ в три категории

 

Столична община отправя покана до всички заинтересовани страни да се включат в наградите„Екоетикет за устойчиви сгради“, като подадат регистрационна форма не по-късно от 31.05.2022 г. Конкурсът ще се проведе в следните три категории: големи търговски центрове (МОЛ), големи търговски хранителни вериги и университети на територията на Столична община.

Създаването на местен екоетикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО.

Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики собствениците на сградите ще бъдат стимулирани да въвеждат иновации в устойчивия дизайн на сградите и прилежащите им площи, както и за ефективното използване на ресурсите в тях.


Церемонията по награждаването ще събере на едно място местни експерти, финансови институции и предприятия, за да насърчи устойчивото градско развитие сред местните заинтересовани страни, а получените регистрационни форми ще бъдат оценени от независимо жури, което включва експерти в областта на устойчивото развитие и политиките по КСО.

За участие в конкурса е необходимо да попълните регистрационна форма и декларация за участие, достъпни на линка по-долу. Документите за участие се подават най-късно до 31.05.2022 г. в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер. 

Регламент за участие – линк

Регистрационна форма за участие – линк

Декларация за участие – линк


 

        

От м. септември 2019 г. Столична община изпълнява проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR), финансиран по Програма "УРБАКТ III".

Основната цел на проекта е засилване на сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество за насърчаване на устойчиви, приобщаващи и иновативни градски промени по линията на корпоративната социална отговорност. Участници в проекта са: Община Милано (водещ партньор), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Община Риека – Хърватия, Община Гимараеш – Португалия, Община Молина де Сегура – Испания, Община Будайорш – Унгария,  Община Братислава – Словакия и Община Нант – Франция.

В първата фаза на проекта – от м. септември 2019 г. до м. март 2020 г., Столична община организира и проведе срещи с представители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и гражданското общество.

В рамките на втората фаза на проекта общината и представители на бизнеса съвместно ще разработват прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

Проектът е насочен към засилване на ролята и увеличаване на добавената стойност на дейностите по линия на корпоративната социална отговорност на компаниите на местно ниво, към подобряване на градската среда  и иновации за социалното развитие, за да отговори по-добре на възникващите предизвикателства на местно ниво.

Определеният бюджет за София е в размер на 61 900,35 евро, от които  52 615,29 евро (85%) са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 9 285,05 евро (15%) са осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство като Национален координатор на Програмата за България, под формата на национално съфинансиране.


Първи информационен бюлетин по проекта


Втори информационен бюлетин по проекта