Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1) на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 43 (2) Таксата се заплаща с 50% намаление за:

  1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
  2. деца с един родител;
  3. заличена (с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012): деца, чийто родител отбива военна служба;
  4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
  5. трето и следващи деца на многодетни родители;
  6. деца пълни сираци;
  7. деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност.

Определената такса важи за всички общински комплекси за детско хранене, общински детски кухни на територията на съответните районни администрации, както и за общинските кухни (раздавателни пунктове) към самостоятелните детски ясли. 


КУХНИ ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ РАЙОН АДРЕС НА РАЗДАВАТЕЛЕН ПУНКТ
Комплекс за детско хранене район "Витоша"
адрес: гр. София 1618, ул. "Белмекен" № 13
тел. 029555240
директор: д-р Елена Василева
e-mail: kdh.vitosha@abv.bg
"Витоша" 1. ул. "Белмекен" № 13
2. ул. „Цар Борис III“ № 375, кв. "Княжево"
3. ДГ № 160 "Драгалевци", ул. "Захари Зограф" № 1, кв. "Драгалевци"
4. кв. "Владая", ул. „Войнишко въстание” № 63
"Красно село" 1. ул. „Дебър“ № 16 – 22, Детска градина № 93
2. СДЯ № 31, ул. "Цар Борис ІІІ" № 41
"Овча купел" 1. кв. "Овча купел 1", ДГ № 39 "Пролет"
2. кв. "Овча купел 2", ул. "Детелина" № 1, ДГ № 84 „Детелина“
3. кв. "Горна баня", ул. "Каменица" № 2
"Лозенец" 1. "Лозенец" – ДГ № 175, ул. „Тодор Чипев“ № 1
"Триадица" 1. ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16
2. ж.к. "Гоце Делчев", ул. „Славовица” № 20
Комплекс за детско хранене район "Люлин"
адрес: гр. София 1336, ж.к. "Люлин" – І микрорайон,
ул. "Фортов път" № 2
тел: 028268572
директор: д-р Янка Иванова
e-mail:kdh_lulin@abv.bg, kdh.lulin@gmail.com
"Люлин" 1. ж.к. "Люлин" І микрорайон, ул. "Фортов път" № 2
2. ж.к. "Люлин" ІІ микрорайон, ДГ № 31 "Люлин", ул. "208" № 17
3. ж.к. "Люлин" ІІІ микрорайон, кафе „Ива 73”, ул. „386”
4. ж.к. "Люлин" ІV микрорайон, кафе „Мони”, бл. 410, вх. А
5. ж.к. "Люлин" V микрорайон, ДГ № 57 "Хосе Марти", ул. "501" № 1
6. ж.к. "Люлин" VІ микрорайон, кафе-сладкарница между бл. 637 и бл. 638
7. ж.к. "Люлин" VІІ микрорайон, ДГ № 64 "Първи юни", ул. "Полковник Стоян Топузов"
8. ж.к. "Люлин" VІІІ микрорайон, кафе "Еспресо", бл. 801
9. ж.к. "Люлин" ІХ микрорайон, „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД, ул. „Кореняк” № 17
10. ж.к. "Люлин" Х микрорайон, ДГ № 86 "Асен Босев", ул. "Тома Давидов" № 44
11. кв. "Филиповци", Сградата на общината, ул. „Братя Найденови” № 4
"Връбница" кафе „Фантазия”, ул. „Връх Манчо”, бл. 4
Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма
район "Илинден"

адрес: гр. София 1309, ул. "Сава Михайлов" № 57
тел.: 028223007
директор: д-р Мария Русинова
e-mail: bankazamaichinakarma@abv.bg
"Илинден"  
Кухня майка "Красна поляна"
адрес: гр. София, бул. "Възкресение" № 49, бл. 234
тел.: 028223204
"Красна поляна" 1.бул. „Възкресение”, бл. 234
2. ул. „Георги Папанчев” № 14
"Възраждане" 1. ул. „Одрин”, бл. 14
2. ул. "Антим І" № 19
"Триадица" 1. ул. „Бяла черква”, бл. 6
2. ул. "Самуил" № 19
3. ул. "Хайдушка гора" № 93.
"Сердика" 1. ж.к. „Банишора”, ул. „Охрид”, бл. 20
"Подуяне" 1. ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Гинци" № 16, в сградата на ДГ № 103 "Патиланско царство"
2. ул. "Хан Севар" № 1, ДГ № 74
"Оборище" 1. ул. „Сердика” № 29
Кухня майка "Западен парк"
адрес: гр. София, ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска" № 2
тел: 028229058
"Красна поляна" 1. ул. „Суходолска 2”, до бл. 33
"Илинден" 1. ж.к. „Света троица”,.бл. 145
2. ж.к. „Света троица”, бл. 367
3. ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 52
"Надежда" 1. ж.к. „Надежда”, ул. „Иван Кулин” № 9, ДГ № 27 "Детска китка"
2. ж.к. „Свобода”, ул. ”Петко Д. Петков”, ДГ № 171 "Свобода"
3. ж.к. „Обеля 2”, ДКЦ ХХХ
"Връбница" 1. с. Волуяк – кметство
2. с. Мрамор – кметство
гр. Банкя 1. гр. Банкя, ДГ № 25 "Изворче"
Детска кухня район "Младост"
адрес: гр. София 1784, ж.к. „Младост I”, бивше ОДЗ № 29
тел.: 028745008
директор: Р. Титкова

 

"Младост" 1. ж.к. „Младост І”, ул. „Тодор Стоянов”, бивше ОДЗ № 29
2. ж.к. „Младост І”, ДГ № 11 "Мики Маус"
3. ж.к. „Младост ІІ”, ул. "Проф. д-р Васил Златарски" № 8, до бл. 224, ДГ № 28 "Ян Бибиян"
4. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 56 "Здравец"
5. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 59 "Елхица"
6. ж.к. „Младост І А”, до бл. 522, ДГ № 75 "Сърчице"
7. ж.к. „Младост ІV”, до бл. 441, ДГ № 76 "Сърничка"
Детска кухня район "Искър"
адрес: гр. София 1592, ж.к. „Дружба І”, бл. 40
тел. 029791332
инструктор по хранене: В. Ангелова
"Искър" 1. ж.к. „Дружба І”, до 108. СОУ
2. ж.к. „Дружба І”, до 4. ОУ
3. ж.к. „Дружба ІІ”, трафопост до бл. 267
Детска кухня район "Средец"
адрес: гр. София 1000, ул. „Хан Аспарух” № 60
тел.: 029896670
директор: П. Илиева
"Средец"  
Детска кухня район "Средец"
адрес: София 1124, ул. „Тича” № 6
тел.: 029443865
директор: С. Генчева
"Средец"  
Детска кухня район "Студентски"
адрес: София 1700, до бл. 14 (ниско тяло)
тел.: 029624652
директор: С. Петрова
"Студентски" 1. кв. „Дървеница”, ул. „Белимел” № 11, ДГ № 72 "Приказка без край"
2. бул. „Г. М. Димитров”, бл. 102, ДГ № 10 "Чебурашка"
Детска кухня район "Красно село"
адрес: гр. София 1618, ул. „Пчела” № 21
тел.: 029676706
директор: Р. Високомогилска
e-mail: dmk-2011@abv.bg
"Красно село" 1. ул. „Пчела” № 21
2. ул. "Видлич” № 2, ДГ № 80 "Приказна калина"
3. бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 А, ДГ № 142 (бивше ЦДГ № 114)
Детска кухня район "Слатина"
адрес: гр. София 1574, ул. „Ал. Момчев” № 2
тел.: 028718154
директор: В. Коцева
отговорник: А. Накова
"Слатина"

1. ул. „Ал. Момчев” № 2, ДГ № 65 "Слънчево детство"
2. ул. „Ал. Момчев” № 2 София 1574, ДГ № 65 „Слънчево детство”

 

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ С КУХНИ КЪМ ТЯХ АДРЕС КАПАЦИТЕТ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН
СДЯ № 28  гр. София, район "Средец", ул. "Христо Белчев" № 41  30 Валентина Куликова-Владова 029872077
СДЯ №70 "Мечо Пух" гр. София, район "Сердика", ул. "Ком" № 24  35 Лидия Лазарова  029367179 
СДЯ № 12 "Бебеландия" гр. София, район "Слатина", ул. "Плачковски манастир" № 11  60 Камелия Кекeрова 029444062
СДЯ № 56 "Калина" гр. София, район "Слатина", ул. "Елисавета Багряна" № 9  40 Стойка Димова 028722488
СДЯ № 57 "Приказка" гр. София, район "Слатина", ул. "Хр. Максимов" № 12  40 Иванка Вуканина 028720366 
СДЯ № 36 "Слънчево зайче" гр. София, район "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 15  80 Теменужка Иванчева 028720540
СДЯ № 23 "Ралица" гр. София, район "Лозенец", ул. "Ралица" № 4 50 Дора Григорова  028661762
СДЯ № 45 "Майор Франк Томпсън" гр. София, район "Лозенец", ул. "Майор Томпсън" № 40  60 Даниела Котева  028621077
СДЯ № 46 "Мики Маус" гр. София, район "Лозенец", ул. "Свети Наум" № 56 60 Ангелина Цолова 028662405 
СДЯ № 21 "Бон-бон" гр. София, район "Триадица", ул. "Стефан Малинов" № 2 25 Росица Владимирова  029523925
СДЯ № 35 "Вълшебство" гр. София, район "Триадица", ул. "Орехова гора" № 11 25 Росица Василева  028589032
СДЯ № 66 гр. София, район "Овча купел", ул. "681" № 5 60 Диана Ракова  029555579
СДЯ № 44 с. Бистрица, район "Панчарево", ул. "Тинтява" № 8 40 Янка Хасина  029922097