Назад

Условия за записване в комплекс за детско хранене "Витоша"

Условия за записване в КДХ "Витоша"
директор: д-р Елена Василева 
тел.: 0879912819

І. Регистрацията на абонати от неорганизиран контингент за получаване на храна от детската кухня се извършва след навършване на 9-месечна възраст на детето, на ул. "Белмекен" № 13 от 7:15 до 11:15 часа и от 13:30 до 14:30 всеки работен ден, при следните условия:

1. Подаване на Заявление по образец (попълва се на място).
2. Ксерокопие от Удостоверението за раждане на детето.
3. Прилагане на медицинска бележка от личния лекар за хранителния режим на детето.
4. Предаване на 30 бр. нови бурканчета от 190 ml  и  60 бр. нови капачки.
5. Издаване на регистрационен талон за съответния раздавателен пункт.
6. След регистрацията се закупуват ваучери за храна.
7. Ваучерите за храна се закупуват всеки месец за следващия месец, с възможност за преглед на всички менюта, които се приготвят в КДХ "Витоша", а те са, както следва:
- Меню за  деца от 1 до 3 години;
-  Меню за деца от 10 месеца до 12 месеца;
- Меню за деца с диетично хранене.

II. Цената на един ваучер е 1,30 лв. на ден:
• Продажбата се извършва:

- Онлайн на сайта vk.uslugi.io, като се избере опция за плащане (по банков път, EPAY, EASYPAY);
- Срокът за закупуването на ваучерите се обявява  всеки месец в сайта vk.uslugi.io 
• Последният петък от месеца е санитарен ден – не се приготвя храна;
- Ваучери е възможно да се закупят за всички работни дни в месеца,  както и по-малко. Закупеният ваучер за определена дата означава и заявена храна за същата дата.

III.  Ваучери с 50% намаление ползват:

• деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
• деца с един родител;
• деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
• трето и следващи деца на многодетни родители;
• деца пълни сираци;
• деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност.

IV. Изготвя се седмично меню, което се поставя на видно място във всеки раздавателен пункт.

V. Храната се получава само срещу показване на регистрационен талон. Всеки абонат е длъжен да спазва работното време на раздавателния пункт, да връща бурканчетата и капачките много добре измити, както и да не ги подменя с други нестандартни.

Събота и неделя, национални празници и последният петък от месеца (санитарен ден) не се приготвя храна.

Родителите са длъжни да пазят чистота в пункта и около него, както и да напускат пункта веднага след взимане на храната, когато той е в детска градина.

При вземане на храната се спазват противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването:
• спазване на дистанция 1,5 – 2 м;
• поставяне на маска.

Деца, които посещават общински детски заведения или се отказват от услугата преди да навърши детето 3 години, се отписват от детска кухня като върнат регистрационния талон в раздавателния пункт.


Услугата „Детска кухня“ предоставя обедно меню (супа, основно ястие и десерт) за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до три години, отглеждани в домашна обстановка (Допълнителни разпоредби, § 1 на Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях). 
 


Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1) на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 43 (2) Таксата се заплаща с 50% намаление за:

  1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
  2. деца с един родител;
  3. заличена (с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012): деца, чийто родител отбива военна служба;
  4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
  5. трето и следващи деца на многодетни родители;
  6. деца, пълни сираци;
  7. деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност.

Определената такса важи за всички общински комплекси за детско хранене, общински детски кухни на територията на съответните районни администрации, както и за общинските кухни (раздавателни пунктове) към самостоятелните детски ясли. 


КУХНИ ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ РАЙОН АДРЕС НА РАЗДАВАТЕЛЕН ПУНКТ
Комплекс за детско хранене район "Витоша"
адрес: гр. София 1618, ул. "Белмекен" № 13
тел. 029555240
директор: д-р Елена Василева
e-mail: kdh.vitosha@abv.bg
"Витоша" 1. ул. "Белмекен" № 13
2. ул. „Цар Борис III“ № 375, кв. "Княжево"
3. ДГ № 160 "Драгалевци", ул. "Захари Зограф" № 1, кв. "Драгалевци"
4. кв. "Владая", ул. „Войнишко въстание” № 63
"Красно село"
1. СДЯ № 31, ул. "Цар Борис ІІІ" № 41
"Овча купел" 1. кв. "Овча купел 1", ДГ № 39 "Пролет"
2. кв. "Овча купел 2", ул. "Детелина" № 1, ДГ № 84 „Детелина“
3. кв. "Горна баня", ул. "Каменица" № 2
"Лозенец" 1. "Лозенец" – ДГ № 175, ул. „Тодор Чипев“ № 1
2. „Лозенец“ – ДГ № 175, ул. „Борис Руменов“ № 18
"Триадица" 1. ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16
2. ж.к. "Гоце Делчев", ул. „Славовица” № 20
Комплекс за детско хранене район "Люлин"
адрес: гр. София 1336, ж.к. "Люлин" – І микрорайон,
ул. "Фортов път" № 2
тел: 028268572
директор: д-р Янка Иванова
e-mail:kdh_lulin@abv.bg, kdh.lulin@gmail.com
"Люлин" 1. ж.к. "Люлин" І микрорайон, ул. "Фортов път" № 2
2. ж.к. "Люлин" ІІ микрорайон, ДГ № 31 , ул. "208“ № 17
3. ж.к. "Люлин" ІV микрорайон, кафе „Мони”, бл. 410, вх. Б, ул. "Т. Стоянов"
4. ж.к. "Люлин" V микрорайон, ДГ № 57 "Хосе Марти", ул. "501" № 1
5. ж.к. "Люлин" VІ микрорайон, кафе-сладкарница между бл. 637 и бл. 638 – трафопост

6. ж.к. "Люлин" VІІ микрорайон, ДГ № 64 "Първи юни", ул. "Полковник Стоян Топузов" № 7
7. ж.к. "Люлин" VІІІ микрорайон, кафе "Еспресо", ул. "Преполац", срещу бл. 802
8. ж.к. "Люлин" ІХ микрорайон, „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД, ул. „Кореняк” № 17

9. ж.к. "Люлин" Х микрорайон, ДГ № 86 "Асен Босев", ул. "Тома Давидов" № 44
10. кв. "Филиповци", ул. „Братя Найденови” № 14, сградата на кметството
11. ж.к. "Филиповци", Здравна служба
"Красна поляна" 12. ул. “Суходолска” № 137В, работно време от 11:30 до 12:00 ч.
"Модерно предградие" 13. ул. „Връх Манчо”, бл. 3Б, вх. А (ул. 3019 № 3)

Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма (КДХ с БМК)
район "Илинден"

адрес: гр. София 1309, ул. "Сава Михайлов" № 57
тел.: 028223007
директор: д-р Мария Русинова 
e-mail: bankazamaichinakarma@abv.bg
bmk@milkbank.bg

"Илинден"

КДХ "Красна поляна"

и

КДХ  "Западен парк"

КДХ "Красна поляна"
адрес: гр. София,
бул. "Възкресение" № 49, бл. 234

kdh-krasnapolyna@abv.bg
тел.: 028223204
       0877016429

"Красна поляна"

1. бул. „Възкресение”, бл. 234
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Възраждане"

1. ул. „Одрин”, бл. 14
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.
2. ул. "Антим І" № 19
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Триадица"

1. ул. „Бяла черква”, бл. 6
Работно време от 11:00 до 12:00 
2. ул. "Самуил" № 19
Работно време от 11:00 до 12:00 

"Сердика"

1. ж.к. „Банишора”, ул. „Охрид”, бл. 20
Работно време от 11:30 до 12:30 

"Подуяне"

1. ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Гинци" № 16, в сградата на ДГ № 103 "Патиланско царство"
Работно време на двата пункта
от 12:00 до 13:00 ч.
2. ул. "Хан Севар" № 1, ДГ № 74
Работно време на двата пункта
от 12:00 до 13:00 ч.

"Оборище"

1. ул. „Сердика” № 29
Работно време от 11:30 до 12:30 ч

КДХ  "Западен парк"
адрес: гр. София,
 ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска" № 2

kdhzapadenpark@abv.bg

тел: 028229058
       0877027505

"Красна поляна"

1. ул. „Суходолска 2” (срещу ДГ № 128 „Феникс“)
Работно време от 11:30 до 12:30 ч

"Илинден"

1. ж.к. „Света Троица”, бл. 145
Работно време от 11:30 до 12:30 ч
2. ж.к. „Света Троица”, бл. 367
Работно време от 11:30 до 12:30 ч
3. ж.к. „Захарна фабрика”, бл.52
Работно време от 11:30 до 12:30 ч

"Надежда"

1. ж.к. „Надежда”, ул. „Иван Кулин” № 9, ДГ № 27 "Детска китка"
Работно време от 11:30 до 12:30 ч
2. ж.к. „Свобода”, ул. ”Петко Д. Петков”, ДГ № 171 "Свобода"
Работно време от 11:30 до 12:30 ч
3. ж.к. „Обеля 2”, ДКЦ ХХХ
Работно време от 11:30 до 12:30 ч

"Връбница"

1. с. Волуяк – кметство
Работно време от 11:30 до 12:00 ч
2. с. Мрамор – кметство
Работно време от 12:10 до 12:40 ч

гр. Банкя

1. гр. Банкя, ДГ № 25 "Изворче"
Работно време от 11:45 до 12:45 ч

Детска кухня район "Младост"
адрес: гр. София 1784, ж.к. „Младост I”, бивше ОДЗ № 29
тел.: 028745008
директор: Р. Титкова

 

"Младост" 1. ж.к. „Младост І”, ул. „Тодор Стоянов”, бивше ОДЗ № 29
2. ж.к. „Младост І”, ДГ № 11 "Мики Маус"
3. ж.к. „Младост ІІ”, ДГ № 186 „Деница“
4. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 56 "Здравец"
5. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 59 "Елхица"
6. ж.к. „Младост І А”, до бл. 522, ДГ № 75 "Сърчице"
7. ж.к. „Младост ІV”, до бл. 441, ДГ № 76 "Сърничка"
8. ж.к. Младост IV, ул. "Бъднина" 17 (до бл. 436), ДГ № 188
Детска кухня район "Искър"
адрес: гр. София 1592, ж.к. „Дружба І”, бл. 40
тел. 029791332
инструктор по хранене: В. Ангелова
"Искър" 1. ж.к. „Дружба І”, до 108. СОУ
2. ж.к. „Дружба І”, до 4. ОУ
3. ж.к. „Дружба ІІ”, трафопост до бл. 267
Детска кухня район "Средец"
адрес: гр. София 1000, ул. „Хан Аспарух” № 60
тел.: 029896670
директор: П. Илиева
"Средец"  
Детска кухня район "Средец"
адрес: София 1124, ул. „Тича” № 6
тел.: 029443865
директор: С. Генчева
"Средец"  
Детска кухня район "Студентски"
адрес: София 1700, до бл. 14 (ниско тяло)
тел.: 0884166795
директор: С. Петрова
"Студентски" 1. кв. „Дървеница”, ул. „Белимел” № 11, ДГ № 72 "Приказка без край"
2. бул. „Г. М. Димитров”, бл. 102, ДГ № 10 "Чебурашка"
3. Кухня майка, бл. 14 (ниско тяло)
Детска кухня район "Красно село"
адрес: гр. София 1618, ул. „Пчела” № 21
тел.: 029676706
директор: Р. Високомогилска
e-mail: dmk-2011@abv.bg
"Красно село" 1. ул. „Пчела” № 21
2. ул. „Ген. Ст. Тошев” № 34, ДГ № 8 "Проф. д-р Елка Петрова"
3. бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 А, ДГ № 142 (бивше ЦДГ № 114)
 
Детска кухня район "Слатина"
адрес: гр. София 1574, ул. „Ал. Момчев” № 2
тел.: 028718154
директор: В. Коцева
отговорник: А. Накова
"Слатина"

1. ул. „Ал. Момчев” № 2, ДГ № 65 "Слънчево детство"
 

 

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ С КУХНИ КЪМ ТЯХ АДРЕС КАПАЦИТЕТ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН
СДЯ № 28  гр. София, район "Средец", ул. "Христо Белчев" № 41  30 Валентина Куликова-Владова 029872077
СДЯ № 70 "Мечо Пух" гр. София, район "Сердика", ул. "Ком" № 24  35 Лидия Лазарова  029367179 
СДЯ № 12 "Бебеландия" гр. София, район "Слатина", ул. "Плачковски манастир" № 11  60 Камелия Кекeрова 029444062
СДЯ № 56 "Калина" гр. София, район "Слатина", ул. "Елисавета Багряна" № 9  40 Стойка Димова 028722488
СДЯ № 57 "Приказка" гр. София, район "Слатина", ул. "Хр. Максимов" № 12  40 Иванка Вуканина 028720366 
СДЯ № 36 "Слънчево зайче"
 

Раздавателни пунктове:
1. СДЯ № 36 "Слънчево зайче" гр. София, район "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 15;
2.  ДГ № 34 „Брезичка“, ул. „Вл. Трендафилов“ № 1

80 Теменужка Иванчева 028720540
СДЯ № 23 "Ралица" гр. София, район "Лозенец", ул. "Ралица" № 4 50 Дора Григорова  028661762
СДЯ № 45 "Майор Франк Томпсън" гр. София, район "Лозенец", ул. "Майор Томпсън" № 40  60 Даниела Котева  028621077
СДЯ № 46 "Мики Маус" гр. София, район "Лозенец", ул. "Свети Наум" № 56 60 Ангелина Цолова 028662405 
СДЯ № 21 "Бон-бон" гр. София, район "Триадица", ул. "Стефан Малинов" № 2 25 Росица Владимирова  029523925
СДЯ № 35 "Вълшебство" гр. София, район "Триадица", ул. "Орехова гора" № 11 25 Росица Василева  028589032
СДЯ № 66 гр. София, район "Овча купел", ул. "681" № 5 60 Диана Ракова  029555579
СДЯ № 44 с. Бистрица, район "Панчарево", ул. "Тинтява" № 8 40 Янка Хасина  029922097