ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция "Свети Лазар"

Адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", "Бивше ОДЗ № 29" (зад бл. № 47)
Директор: Катя Митанкова
Тел.: 02 42 64 361, 0885 339 531