ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция

Адрес: ул. „Г. С. Раковски” № 112
Директор: Ралица Йоргова
Тел.: 02 981 78 55

Услугата се администрира от Сдружение "Център за психологически изследвания".