ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания с помощта на кучета водачи

Адрес: бул. "Европа" № 138
Директор: Албена Алексиева
Тел.: 02 824 38 45

Услугата се администрира от фондация "Очи на четири лапи".