ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания

Адрес: ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис III" № 128
Директор: Галина Йотова
Тел.: 0886 292 080

Услугата се администрира от Сдружение "Дете и пространство".