ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение"

Адрес: ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16
Директор: Вяра Границка
Тел.: 02 944 18 58; 02 958 14 82

Услугата се администрира от Сдружение "Каритас България".