ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Център за обществена подкрепа (ЦОП), спешен прием с до 4 места

Адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „305“ (Неделник) № 1, ет.2
Директор: Миглена Маркова – Господинова
Тел: 0887 00 35 19

Център за обществена подкрепа (ЦОП),спешен прием с до 4 места

Адрес: гр. София, район „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, ет.3
Директор: Мария Терзиева
Тел: 0878 98 40 78

Център за обществена подкрепа (ЦОП), спешен прием с до 4 места

Адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Баба Вида“ № 1, ет.4
Директор: Калудка Коен
тел: 0888 77 30 57