ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Светлини"

Адрес: ж.к. "Красно село", ул. "Церова гора" № 1
Директор: Лилия Иванова
Тел.: 0895 710 410

Капацитет: 6

Услугата се администрира от Фондация "Агапедия България".