ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”

Адрес: ул. Пиротска № 175
Директор: Маргарита Николова
Тел.: 0885 511 346