ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребности от постоянни медицински грижи "Стефан Караджа"

Адрес: ж.к. "Фондови жилища", ул. "Порой" № 16
Директор: Антоанета Иванова
Тел.: 02 993 92 77; 0879 331 070