ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Васил Левски"

Адрес: ул. "Царева ливада" № 3
Директор: Цветан Предов
Тел.: 0888 423 014