ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Иван Вазов"

Адрес: ж.к. "Надежда 1", ул. "Жорж Дантон" № 54
Директор: Галина Малинова
Тел.: 0887 926 211